تاریخ امروز:۸ اسفند ۱۴۰۲

خانه گرید کوچک

صعود به قله دماوند از مسیر جنوبی

صعود همنورد ماشالله نصرتی به قله دماوند از مسیر جنوبی در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۲

صعود به قله های شاهنشین ، گاولان و قولی زلیخا

طبق تقویم برنامه های باشگاه ارش صعود ۲ روزه قله قولی زلیخا در روز های ۱۹و ۲۰ بهمن ماه در دستور کار قرار گرفت .و بنابە قرار و هماهنگی های قبلی یک تیم ۱۳ نفرە تشکیل شده از ۳ نفر مهمان و ۱۰ نفر از همنوردان باشگاه ارش .روز پنجشنبه۱۹بهمن ساعت ۲ بعد از ظهر با یک دستگاه مینی بوس بنز سنندج را به مقصد روستای بست که در ۴۰ کیلومتری شهرستان دیواندره قرار دارد ترک کردیم .و در ساعت ۵و ۱۵دقیقه به روستای بست و قرار گاه کوهنوردی روستای بست رسیدیم .با توجه به هماهنگی های قبلی با مسول قرارگاه کوهنوردی بست .آقای حامد شکاری .قرارگاه گرم و آماده اسکان بود .ما که به قرار گاه رسیدیم یک تیم از سقز نیز در قرارگاه حضور داشتند .بعد از اسکان در کمپ شام خورده و وسایل صعود را حاضر نموده و ساعت ۹ تا ۱ بامداد استراحت کرده و ساعت ۱ بیدار شدیم و برای صعود آماده شدیم و بعد از چک کردن وسایل و تجهیزات نفرات ساعت ۱و ۴۵دقیقه بعد از گرفتن عکس یادگاری در جلوی کمپ صعود خود را با سر قدمی آقای میرانی و عقب داری اقای محمودی اغاز کردیم .هنگام استارت هوا کمی سرد و باد...

صعود به قله مسجدمیرزا

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ تیم باشگاه کوهنوردی آرش سنندج پس از انصراف ۵ نفرازمتقاضیان با۱۳نفرعضو ساعت ۳/۱۰دقیقه بامدادازمحل میدان اقبال سنندج بسوی محوردیواندره حرکت نمودند،درساعت ۴/۳۵دقیقه ازطریق جاده روستای کوله به سمت غرب پیچیده وبعداز گذشتن از روستاهای هزارکانیان، گیزمل پایین وکول درساعت۵/۵۰دقیقه به روستای دوزخ دره از توابع منطقه سارال رسیدیم ،حدود نیم ساعت رابه علت هوای بسیارسرد وسوزناک منطقه درمینی بوس به بستن گتر وآماده نمودن وسایل موردنیاز گذراندیم سپس با تعیین جلودار وعقبدار وتذکرهای لازم درخصوص نحوه حرکت تیم توسط سرپرست برنامه باجلوداری آقای فریدون میرانی وعقبداری آقای حامدمحمدی ازمیان روستا گذشته وبه سمت یال شمال روستا و منطقه صخره ای موسوم به به ردمایین حرکت نمودیم ،هوا تاریک وبسیار سردبودبطوریکه سختن گفتن نیز به آسانی ممکن نبود سگهای روستا که آرامش صبحگاهیشان بهم خورده بود مدام دراطراف پرسه میزدندوپارسکنان سکوت آبادی رامیشکستند.مسیرصخره وسنگلاخ پوشیده از برف راطی کرده خودرابه ابتدای خط الرأس منتهی به قله مسجد میرزا رساندیم ،به دلیل اینکه اولین باربود ازاین مسیر صعود مینمودیم وهیچ تراک مسیری نیزدراختیارنداشتیم بادقت وحساسیت زیاد اطراف رازیرنظرداشتیم ،باروشن شدن هوا کمی از فشارمسیریابی کم شده ومسیرپیش رونمایانتر شد پس از گذشتن ازچند قله فرعی حدودساعت ۸/۴۵دقیقه درمحلی خشک وامن برای صرف صبحانه توقف نمودیم بعداز۲۵دقیقه قبراق وسرحال بسوی مقصد...

صعود به قله زنهان

جمعه پانزدهم دی ماه چهارصدودو بنابه برنامه ازقبل تعیین شده تیم هیجده نفره باشگاه آرش سنندج ساعت سه بامدادبایک دستگاه مینی بوس به سمت کرمانشاه حرکت نموده وازآنجا به سوی شهرک هوانیروز واقع در روبروی پلیس راه کرمانشاه به همدان ، ساعت شش بامداددردشت دامنه قله بیشتونزا با ارتفاع هزاروچهدصدوچهارمترپیاده شده وبعداز ده دقیقه بسوی دره میشه ری حرکت نمودیم ،درهوای معتدل بامدادی وباقدمهای کوتاه شیب تندروبروراطی نموده وبه ابتدای دره میشه ری رسیدیم مناظرپشت سرواطرف بسیارچشم نوازبودندودوستان گه گاه جهت ثبت عکس توقف های کوتاهی می‌نمودند. ساعت هشت وپانزده دقیقه درمیانه دره منتهی به قله میلکان روسی جهت صرف صبحانه توقف وبعداز بیست دقیقه به راهمان ادامه دادیم وخودرابه یال سمت راست که بسوی خط الرأس زنهان راه دارد رساندیم ،قله زنهان درمنتهاالیه شمال‌غرب کوه بیستون قرارگرفته وروستای نجوبران دردامنه این کوه واقع شده ودشت سیروله درشمالغرب ودشت چمچمال درشرق ومیدان بیستون درجنوب وقلل سه کل درغرب این کوه قرارگرفته اند. دسترسی به این قله ازسه طرف بسیارمشکل ونیازمندتجهیزات وکارفنی می‌باشد وتنهامسیرنرمال آن سمت جنوب میباشد،تیم مابرای صعودازهمین مسیر استفاده نمود.سرما برمنطقه حاکم بود ولی مقداربرف نسبت به سالهای قبل بسیارکمتربود ،باحرکتی متعادل و استراحت‌های کوتاه دامنه وقلل فرعی را طی نموده ودرساعت دوازده ظهر کلیه نفرات به قله...

خانه لیست نوشته

صعود به قله ی خلنو از مسیر قله ی برج و تیغه های ژاندارک

صعود به قله عاشقان

این برنامه به سرپرستی آقای آرام فاتحی در تاریخ ۹۸/۰۱/۲۴ به سرپرستی آقای آرام فاتحی اجرا گردید. برای مشاهده...

برنامه پایان سال ۱۳۹۷

برای مشاهده عکس ها و گزارش برنامه پایان سال ۱۳۹۷ بر روی گزینه ادامه مطلب کلیک کنید. (بیشتر…)

گزارش برنامه صعود زمستانه توچال

این برنامه به سرپرستی آقای ماشاالله نصرتی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۵ اجرا گردید. برای مشاهده عکس ها و گزارش برنامه...

برنامه ادامه گشایش مسیر باران در روستای زندان (زنان)

این برنامه به سرپرستی کمیته فنی باشگاه آرش در تاریخ ۹۵/۷/۲۷ اجرا گردید. برای مشاهده گزارش و عکس های...

برنامه گشایش مسیر در روستای زندان (زنان)

این برنامه توسط کمیته فنی باشگاه آرش اجرا گردید. برای مشاهده عکس های برنامه گزینه ادامه مطلب را انتخاب...

صعود به آبیدر به یاد زنده یاد ابراهیم نصیری

این برنامه به سرپرستی آقای حسن مولودی در تاریخ ۹۷/۷/۱۳ اجرا گردید. برای مشاهده عکس های برنامه گزینه ادامه...

گزارش برنامه صعود به قله ۳۴۰۵ متری پراو به مناسبت گرامیداشت مرحوم ابراهیم نصیری

این برنامه به سرپرستی آقای نیما کریمی در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۳ اجرا گردید . برای مشاهده عکس ها و گزارش...

ّبرگزاری دوره آموزش سنگنوردی

این برنامه به سرپرستی کمیته فنی باشگاه کوهنوردی آرش سنندج در تاریخ ۹۷/۷/۶ اجرا گردید. برای مشاهده عکس ها...

برنامه صعود و شب مانی در قله ی سبلان

این برنامه به سرپرستی آقای صباح پرسته در تاریخ ۲۵ و ۹۷/۵/۲۶ اجرا گردید. برای مشاهده عکس ها و...

پیمایش مسیر نگل به روستای چور

این برنامه به سرپرستی آقای ماشاالله نصرتی در تاریخ ۹۷/۵/۱۹ اجرا گردید. برای مشاهده عکس ها و گزارش برنامه...