تاریخ امروز:۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

صعود به قله پنجەلی

برنامه کوه پنجەلی با استقبال اعضا باشگاه روبرو شد و ٢٤ نفر از اعضا در برنامه ثبت نام نمودند.
ساعت چهار بامداد روز جمعە دهم شهریور ماە هزار و چهار صد و دو از این تعداد دو نفر انصراف داده و تعداد بیست و دو نفر از همنوردان باشگاە آرش در محل میدان اقبال گرد هم آمدە و ساعت چهار و دە دقیقە با یک دستگاە مینی‌بوس و یک دستگاە خودرو سواری بە سمت شهرستان دهگلان راه افتادیم.

یک ساعت بعد در دهگلان پنج نفر از دوستان باشگاە ئاسو بە جمع ملحق شدند و بە سمت روستای قره‌بلاغ کە دامنەی کوە پنجە‌لی را در آغوش گرفتە حرکت کردیم. ماشینها پارک شد همنوردان کولە‌هایشان را بە دوش گرفتند و چند عکس یادگاری با دورنمای مشت گرە شدەی قلەی پنجە‌لی ( لی در زبان ترکی پسوند مالکیت میباشد ، قلەی دارای پنجە) گرفتیم و ساعت شش و ربع با سر قدمی آقای حسین سیدی و عقبداری آقای جمشید روشنفکر مسیر صعود زمستانه را پیش گرفتیم. هوا بسیار مطبوع‌ و خنک بود شیب بە نسبت تندی را پشت سر میگذاریم بعد هر ساعت کوە پیمایی همنوردان حدود پنج دقیقە استراحت میکنند‌ . که گاها چشم اندازهای زیبا باعث توقف بیشتر جهت گرفتن عکس و لذت بردن از مسیر میگردد .
در‌ ادامەی مسیر ساعت هشت و ربع زیر سایەی تختە‌سنگها صبحانە صرف میکنیم و سپس کولەها را همانجا میگذاریم و در ساعت نه و ربع مسیر چالشی و دست بە سنگ را بە سمت قلە پیش میگیریم. همنوردان در مسیر بە وجد آمدە و با هیجان فراوان مشتاق رسیدن بە این قلەی‌ زیبا هستند، با حمایت و راهنمایی جناب آقای سیدی و آقای محمدی از باشگاە ئاسو و توصیه های آقای میرانی ساعت دە همنوردان سلامت و شادمان روی قلە نظارە گر دشتهای فراغ و زیبای اطراف بودند . تعدادی از همنوردان قله ای دیگر از پنج قله پنجه را صعود می نمایند. بسیاری عکس بە یادگاری گرفتە شد و در ساعت ده و نیم همنوردان با نظم و احتیاط بە محل کولەها بر می‌گردند. لبی تر و جانی تازە کرده و ساعت یازده مسیر برگشت را پیش بگیریم ، خوشبختانە نسیمی بسیار خنک همراهیمان میکند و شیب تند برگشت را در خنکی طی میکنیم. طبق زمانبندی از پیش تعیین شدە ساعت دوازده و چهل دقیقه مسیر خاتمە میابد و کنار برکەی روستا و در دامن مزارع سرسبز همنوردان ناهارشان را میل فرمودە و راە برگشت را در جادە پیش میگیریم و ساعت شانزده در محل میدان اقبال دوستان از هم خداحافظی میکنند.

آمار و اطلاعات مسیر به شرح ذیل می‌باشد:
طول مسیر از پای کار تا قله: ‌٣/٥ کیلومتر

زمان رسیدن به قله:‌ ٣/٥ساعت

زمان خالص کوهپیمایی: ١ ساعت و ٤٠ دقیقه

میانگین سرعت: ٢/١ کیلومتر در ساعت

ارتفاع پای کار: ٢٠٧٠ متر

ارتفاع قله: ‌ ‌ ٢٨٨٥ متر

طول مسیر برگشت:  ٣ کیلومتر

زمان مسیر برگشت : ٢ساعت و ١٠ دقیقه

زمان خالص برگشت : ١ ساعت و ١٢ دقیقه

میانگین سرعت برگشت : ٢/٣ کیلومتر بر ساعت

ضمنا ترک رفت و ترک برگشت برنامە به صورت جداگانه پیوست گزارش میباشد

 

سرپرست برنامه : همنورد فواد کلهر

 

عکس های برنامه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *