تاریخ امروز:۲۶ تیر ۱۴۰۳

صعود به قله بیستون کرمانشاه