تاریخ امروز:۲۶ تیر ۱۴۰۳

صعود به قله مسجدمیرزا

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ تیم باشگاه کوهنوردی آرش سنندج پس از انصراف ۵ نفرازمتقاضیان با۱۳نفرعضو ساعت ۳/۱۰دقیقه بامدادازمحل میدان اقبال سنندج بسوی محوردیواندره حرکت نمودند،درساعت ۴/۳۵دقیقه ازطریق جاده روستای کوله به سمت غرب پیچیده وبعداز گذشتن از روستاهای هزارکانیان، گیزمل پایین وکول درساعت۵/۵۰دقیقه به روستای دوزخ دره از توابع منطقه سارال رسیدیم ،حدود نیم ساعت رابه علت هوای بسیارسرد وسوزناک منطقه درمینی بوس به بستن گتر وآماده نمودن وسایل موردنیاز گذراندیم سپس با تعیین جلودار وعقبدار وتذکرهای لازم درخصوص نحوه حرکت تیم توسط سرپرست برنامه باجلوداری آقای فریدون میرانی وعقبداری آقای حامدمحمدی ازمیان روستا گذشته وبه سمت یال شمال روستا و منطقه صخره ای موسوم به به ردمایین حرکت نمودیم ،هوا تاریک وبسیار سردبودبطوریکه سختن گفتن نیز به آسانی ممکن نبود سگهای روستا که آرامش صبحگاهیشان بهم خورده بود مدام دراطراف پرسه میزدندوپارسکنان سکوت آبادی رامیشکستند.مسیرصخره وسنگلاخ پوشیده از برف راطی کرده خودرابه ابتدای خط الرأس منتهی به قله مسجد میرزا رساندیم ،به دلیل اینکه اولین باربود ازاین مسیر صعود مینمودیم وهیچ تراک مسیری نیزدراختیارنداشتیم بادقت وحساسیت زیاد اطراف رازیرنظرداشتیم ،باروشن شدن هوا کمی از فشارمسیریابی کم شده ومسیرپیش رونمایانتر شد پس از گذشتن ازچند قله فرعی حدودساعت ۸/۴۵دقیقه درمحلی خشک وامن برای صرف صبحانه توقف نمودیم بعداز۲۵دقیقه قبراق وسرحال بسوی مقصد براه افتادیم مناظر زیبا ودامنه ها وقلل مرتفع وسفیدپوش ونقابهای برفی آسمان آبی همگی سوژههای جذابی برای دیدن وعکاسی بودند که هرکدام از همراهان باتوجه به ذوق و سلیقه خود ازآنها بهره می‌بردند.سراسرمنطقه پوشیده از برف تازه باریده بود وگاه نقابهای با ارتفاع ۱۰متردرمسیردیده میشد که تیم ما بناچار درسرراهمان ازچندموردازآنها عبورنمودیم که باتوجه به تجربه و کاردانی مسئول فنی این کاردرنهایت احتیاط انجام می‌گرفت .درطول راه گاهی پرواز دسته های کبک دری وگاهی ردپای جانورانی چون گرگ روباه مایه سرگرمی همنوردان میشد ویکبارهم حضور یک موش بسیارزبروزرنگ در ارتفاع ۲۵۰۰متری مایه خنده و شادی .
تیم ما بعداز پیمودن خط الرأس وعبورازحدود۱۴قله فرعی درساعت ۱۲/۱۰دقیقه ظهر به قله صخره ای ویخزده مسجدمیرزا رسید،مسیرصعودبه صخره مذکورازسمت جنوب غربی میباشدکه به علت انباشته بودن معبرزیرقله ازبرف وخطرریزش ازآنجاعبورنکرده ازسمت شمال‌غرب صعودنمودیم، دراینجانیزبه علت یخزدگی و لغزنده بودن صخره ها اغلب همنورد ان ازتجمع درکنارتابلوی قله خودداری نمودند .ساعت ۱۲/۴۰دقیقه کلیه دوستان ازمسیرآمده بسوی روستای دوزخ دره فرودآمدیم که به علت گرم شدن هوا بافت مسیرصعود کلا تغییریافته ونیازبه هوشیاری و دقت بیشتری داشت که به خوبی از سوی تمامی همراهان رعایت میشد .ساعت ۱۴/۳۰دقیقه درمحلی امن برای صرف ناهار توقف وهرکس هرچه به همراه داشت با تعارف به سایرهمنوردان صرف نمودندودرادامه باشادی ونشاط فرودازمسافت باقیمانده پیگری شد .دراواخرمسیر ناراحتی یکی ازهمنوردان ازناحیه زانو سبب کندشدن حرکت تیم شده بود که این موردنیزباهمدلی و همراهی کلیه دوستان به خوبی پشت سرگذاشته شد همچنین درمقطعی انحراف مختصری ازمسیراصلی روی داد که باهوشیاری دوستان ومراجعه به تراک ثبت شده به زودی وفوریت رفع اشکال گردید ودرنهایت ساعت ۱۸/۳۰دقیقه برنامه جذاب وسراسرخاطره صعود مسجدمیرزا پایان یافت .این صعودرا به روح پاک کوهنوردان جان‌باخته درحادثه جانگدازسقوط بهمن کوهستان رندوله اشنویه تقدیم مینماییم،یادشان گرامی.
قله های اطراف مسجدمیرزاازشرق به غرب:قله های گله درویش،سنگ سفید،کانی میران،قادرکژیا،دوبرا ،اغزتو،سنانه سره،تمولره،حاجی احمد.کوه پلشته.
سرپرست برنامه: حامدمحمدی
مسئول فنی:فریدون میرانی
گزارشگر:حامدمحمدی

عکس های برنامه

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *