تاریخ امروز:۲۶ تیر ۱۴۰۳
صعود به قله توچال

صعود به قله توچال

برابر با تقویم فصلی باشگاه آرش جهت اجرای برنامه صعود به قله توچال روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ یک تیم یازده نفری از اعضای باشگاه راس ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از محل روبه روی استخر دانشگاه آزاد با یک دستگاه مینی بوس ایسوزو به سمت تهران حرکت کردیم. ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه در شهر همدان به مدت نیم ساعت جهت صرف شام توقف کردیم و مجددا به حرکت به سمت تهران ادامه دادیم.
ساعت ۴ صبح به میدان سربند رسیدیم و نهایتا پس از صرف خوراکی جزیی و پوشیدن لباس و بستن کوله و تجهیزات انفرادی اعضای تیم به علاوه یکی از دیگر از همنوردان (آرمین اربابی)که در تهران به تیم اضافه شدند در محل مجسمه کوهنورد تجمع کردیم به منظورادای احترام به روح خانم آگرین لطفی یک دقیقه سکوت کردیم .سپس تشریح کلی شرایط منطقه و مسیر های تردد توسط سرپرست برنامه انجام شد و نهایتا راس ساعت پنج به سمت شیرپلا حرکت کردیم.
طبق پیش بینی های هواشناسی که بارش های پراکنده و ابری بودن هوا را برای روز صعود پیش بینی کرده بود به محض شروع حرکت بارش نم نم برف سبک شروع شد تا انتهای مسیر قرارگاه شیرپلا کم و بیش ادامه داشت.
در ابتدای مسیر از روستای پس قلعه و کوچه باغ های ساکت و سرد و پله کانی با سرقدم های کوتاه عبور کردیم ،پس از پشت سر گذاشتن آبادی به مسیر های دست به سنگ که غالبا یخ زده بودند رسیدیم این مسیر های دارای شیبی تند بود که با طناب های حمایت مجهز شده بود ،مسیر را به منظور جلوگیری از وقع سر خوردن اعضای تیم به آرامی و با احتیاط کامل رد کردیم .بارش برف همچنان ادامه داشت و مقداری حجم بارش شدت بیشتری گرفت و مسیر را پر چالش تر و حرکت تیم را کند تیر می کرد.

اعضای تیم با نشاط کامل و با انرژی به حرکت ادامه میدادند ،هوای منطقه دلچسب و پر از زیبایی و مه گرفته بود که با صدای جریان گوشنواز رودخانه دربند محیط اطراف محسور کننده تر و پرطراوت تر می شد.
در نهایت پس از سه ساعت حرکت ساعت ۸ به محل آبشار دوقولو و قرار گاه شیرپلا رسیدیم یک ساعت برای استراحت وصرف صبحانه در رستوران شیرپلا اخصاص دادیم و راس ساعت ۹ به سمت پناه گاه امیری حرکت کردیم.
مسیر همچنان مه آلود و آسمان ابری و هوا تا حدودی سرد و خشن بود بدون هیچ گونه توقفی در مسیر تمامی اعضای تیم با انژی قابل تحسین به مسیر ادامه دادیم و راس ساعت ۱۱:۲۰ به پناه گاه امیری واقع شده در ضلع جنوبی توچال در ارتفاع ۳۴۵۰ متری رسیدیم یک ربع را به استراحت و صرف نوشیدنی گرم و تنقلات اختصاص دادیم.

حرکت را مجددا به سمت قله ادامه دادیم و با توجه با ارتفاع پایه های ابر در یال های اول و دوم حرکت تیم در شرایط مه آلود و کاهش دید افقی صورت گرفت.غلظت مه در برخی از نقاط به قدری بود که سایر تیم های پشت سر و جلو تر را نمیتوانستیم ببینیم.
از یال دوم به بعد تا قله و پشت سر گذاشتن ابرها شرایط دید بهترو غلظت مه کمتر شد اما سرما و وزش باد بیشتر شد با استراحتی بسیار کوتاه و تجدید قوا با انرژی و توان مضاعف به سمت قله حرکت کردیم .همه اعضای تیم در نهایت راس ساعت ۱۳:۴۵ دقیقه بر فراز قله ایستادند .با توجه به برودت هوا امکان عکاسی و تصویر برداری به صورت محدود انجام گرفت.ساعت ۱۴:۰۰ به ایستگاه هفت رسیدیم و به دلیل اذحام و شلوغی ایستگاه هفت پس از چهل دقیقه انتظار سوار تله کابین شدیم به ایستگاه اول آمدیم.
کلیه نفرات تیم راس ساعت ۰۲:۳۰ روز شنبه در نهایت صحت و سلامت به سنندج رسدید.

سرپرست برنامه:ایوب یاریان
سرقدم ها:تا قرار گاه شیر پلا آقای ارمین اربابی _ از شیرپلا تا قله خانم مرجان زمانی
عقب نگهدار :جمشید روشنفکر
عکس:آقایان حامد سعیدی و منصور ضیاییشده است*

برابر با تقویم فصلی باشگاه آرش جهت اجرای برنامه صعود به قله توچال روز جمعه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۲ یک تیم یازده نفری از اعضای باشگاه راس ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از محل روبه روی استخر دانشگاه آزاد با یک دستگاه مینی بوس ایسوزو به سمت تهران حرکت کردیم. ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه در شهر همدان به مدت نیم ساعت جهت صرف شام توقف کردیم و مجددا به حرکت به سمت تهران ادامه دادیم.
ساعت ۴ صبح به میدان سربند رسیدیم و نهایتا پس از صرف خوراکی جزیی و پوشیدن لباس و بستن کوله و تجهیزات انفرادی اعضای تیم به علاوه یکی از دیگر از همنوردان (آرمین اربابی)که در تهران به تیم اضافه شدند در محل مجسمه کوهنورد تجمع کردیم به منظورادای احترام به روح خانم آگرین لطفی یک دقیقه سکوت کردیم .سپس تشریح کلی شرایط منطقه و مسیر های تردد توسط سرپرست برنامه انجام شد و نهایتا راس ساعت پنج به سمت شیرپلا حرکت کردیم.

طبق پیش بینی های هواشناسی که بارش های پراکنده و ابری بودن هوا را برای روز صعود پیش بینی کرده بود به محض شروع حرکت بارش نم نم برف سبک شروع شد تا انتهای مسیر قرارگاه شیرپلا کم و بیش ادامه داشت.
در ابتدای مسیر از روستای پس قلعه و کوچه باغ های ساکت و سرد و پله کانی با سرقدم های کوتاه عبور کردیم ،پس از پشت سر گذاشتن آبادی به مسیر های دست به سنگ که غالبا یخ زده بودند رسیدیم این مسیر های دارای شیبی تند بود که با طناب های حمایت مجهز شده بود ،مسیر را به منظور جلوگیری از وقع سر خوردن اعضای تیم به آرامی و با احتیاط کامل رد کردیم .بارش برف همچنان ادامه داشت و مقداری حجم بارش شدت بیشتری گرفت و مسیر را پر چالش تر و حرکت تیم را کند تیر می کرد.

اعضای تیم با نشاط کامل و با انرژی به حرکت ادامه میدادند ،هوای منطقه دلچسب و پر از زیبایی و مه گرفته بود که با صدای جریان گوشنواز رودخانه دربند محیط اطراف محسور کننده تر و پرطراوت تر می شد.
در نهایت پس از سه ساعت حرکت ساعت ۸ به محل آبشار دوقولو و قرار گاه شیرپلا رسیدیم یک ساعت برای استراحت وصرف صبحانه در رستوران شیرپلا اخصاص دادیم و راس ساعت ۹ به سمت پناه گاه امیری حرکت کردیم.
مسیر همچنان مه آلود و آسمان ابری و هوا تا حدودی سرد و خشن بود بدون هیچ گونه توقفی در مسیر تمامی اعضای تیم با انژی قابل تحسین به مسیر ادامه دادیم و راس ساعت ۱۱:۲۰ به پناه گاه امیری واقع شده در ضلع جنوبی توچال در ارتفاع ۳۴۵۰ متری رسیدیم یک ربع را به استراحت و صرف نوشیدنی گرم و تنقلات اختصاص دادیم.

حرکت را مجددا به سمت قله ادامه دادیم و با توجه با ارتفاع پایه های ابر در یال های اول و دوم حرکت تیم در شرایط مه آلود و کاهش دید افقی صورت گرفت.غلظت مه در برخی از نقاط به قدری بود که سایر تیم های پشت سر و جلو تر را نمیتوانستیم ببینیم.
از یال دوم به بعد تا قله و پشت سر گذاشتن ابرها شرایط دید بهترو غلظت مه کمتر شد اما سرما و وزش باد بیشتر شد با استراحتی بسیار کوتاه و تجدید قوا با انرژی و توان مضاعف به سمت قله حرکت کردیم .همه اعضای تیم در نهایت راس ساعت ۱۳:۴۵ دقیقه بر فراز قله ایستادند .با توجه به برودت هوا امکان عکاسی و تصویر برداری به صورت محدود انجام گرفت.ساعت ۱۴:۰۰ به ایستگاه هفت رسیدیم و به دلیل اذحام و شلوغی ایستگاه هفت پس از چهل دقیقه انتظار سوار تله کابین شدیم به ایستگاه اول آمدیم.
کلیه نفرات تیم راس ساعت ۰۲:۳۰ روز شنبه در نهایت صحت و سلامت به سنندج رسدید.

سرپرست برنامه:ایوب یاریان
سرقدم ها:تا قرار گاه شیر پلا آقای ارمین اربابی _ از شیرپلا تا قله خانم مرجان زمانی
عقب نگهدار :جمشید روشنفکر

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *