تاریخ امروز:۶ مهر ۱۴۰۱

صعود به قله بیرمی بام بوشهر