تاریخ امروز:۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
صعود به قله کل 3

گزارش صعود به خط الرأس سه کل و میلکان روسی

به استحضار دوستان گرامی میرساند :اینجانب برای اولین بار در پیمایش خطالرأس سه کل حضوریافتم لذاگزارش حاضردارای نواقص فراوانی است که اصلاح آن نیاز به شناخت کافی از کوهستان پراو وچندبار طی مسیر می‌باشد.
جمعه نوزدهم آبان، برنامه خارج ازتقویم باشگاه صعود وپیمایش بخشی ازخطالرأس کوهستان پراو شامل قلل سه کل وبخشی ازمیلکان روسی.جهت اجرای برنامه هماهنگیهای لازم ازقبل میان آقای میرانی از باشگاه آرش وآقایان صالحی وصلواتی ازگروه میدیا انجام گرفته ویک تیم متشکل ازهشت نفراز باشگاه آرش سنندج وپنج نفرازگروه میدیا بامداد جمعه نوزدهم آبان ساعت دو بایکدستگاه مینی بوس به سمت کرمانشاه حرکت نمودوپس ازسه ساعت مارا قبل از ایستگاه محیطبانی چالابه ودرابتدی تنگه بزازخانه پیاده نمود ،پس ازپنج دقیقه تیم آماده و حرکت بسوی کوهستان پراو آغازگردید بعدازطی مسافتی مسیربه دوبخش تقسیم میشود که سمت چپ بسوی قله پراو وسمت راست به سوی گردنه شنل وقلل سه کل ادامه می یابد ،تیم ما مسیرسمت چپ راادامه میدهد وبعد از یکساعت به ابتدای تنگه موسوم به ریواس رسیدیم ،استراحتی کوتاه ونوشیدن چندجرعه آب وادامه مسیر ،تنگه ریواس دارای شیب تند ومسیری سنگلاخ می‌باشد واطراف آن با دیواره‌های عظیم و باشکوه احاطه شده است ،حدودساعت هفت وپانزده دقیقه از محوطه تنگه خرج شده وبه پیشروی ادامه دادیم ،هوا کاملاروشن شده و می‌توانستیم سنگچین‌ها وعلائم راهنما که بوسیله کوهنوردان خوب کرمانشاهی درمسیرتعبیه شده اند را ببینیم ومورداستفاده قراردهیم ،حدودساعت هشت به محلی رسیدیم که میبایست مسیرخودبه سمت سه کل را تعیین کنیم که به توصیه همنوردانی که قبلاً مسیرراپیموده بودند ونیزباتوجه به علائم موجود راهمان رابه سمت راست وشرق جغرافیایی ادامه دادیم در ادامه به محل چاهی که سال گذشته زنده یاد ایرج محمدی درآن سقوط نموده بود رسیدیم وبه گرامیداشت یاد و نامش یکدقیقه سکوت اختیار نمودیم . با ادامه مسیر به محل اولین فرود رسیدیم وبعدازآن برای صرف صبحانه که به صورت لقمه به همراه داشتیم توقفی کوتاه اختیارنمودیم،درادامه یال روبرورا صعودنموده ودرابتدای مسیر خطالرأس سراسر چالش وپرهیجان سه کل قرارگرفتیم وبعدازعبورازچند معبر وچندصعود وفرود پرهیجان ساعت یازده برفراز کل یک ایستاده وعکس یادگاری گرفتیم .ازهمین آغاز مسیر وضعیت جسمی وفنی تیم بخوبی مشخص گردید وحاصل وجود چند نفرباآمادگی جسمی پایین ویا تنکنیک ضعیف درمواجه مسیرهای سخت بود که نشان دهنده عدم توجه کافی سرپرستان برنامه درانتخاب تیم بود ، به هرجهت باحضورنفرات توانمند وعقبدارهای قوی کل اعضا از کلیه معابرسخت عبورنمودند وباگذرازروی تیغه های خوفناک ووزش بادشدید که به سختی کارمی افزودوچندین صعود وفروددیگر درساعت چهارده به کل دو رسیدیم ، باتوجه به سختی وفنی بودن مسیر ونیز وضعیت جسمی اعضا که قبلاً به آن اشاره نمودم آهنگ حرکت بسیارکند شده ودرفواصل کوتاه مجبوربه توقفهای بلندمدت می‌شدیم که این خودنیز باعث تحلیل قوای سایر نفرات بود ،باری درمیان شور و هیجان مسیر وخستگی وفشارزیاد راهمانرا به سمت انتها ادامه دادیم ،لازم به یادآواری است که این مسیر به علت بافت سنگی وآهکی بودن حتی در دامنه‌های پایین قله نیزفاقد چشمه وآب می‌باشد(حداقل برای ماکه شناخت کافی از منطقه نداشتیم) وحرکت درآن مستلزم حمل کوله سنگین وآب موردنیازمیباشد که همین موارد پیمایش این خطالرأس رادرفصول گرم غیرممکن ویابسیارسخت مینماید، درطول این برنامه درمسیرعبورمان به غیرازگونه ای کلاغ سیاه اثری از هیچ نوع جانداری مشاهده ننمودیم که باتوجه به اینکه منطقه حفاظت شده می‌باشد مقداری غیرمعمول می‌نمود.
باتوجه به مسافت طی شده و میزان انرژی صرف شده تقریبا به سختترین قسمت راه رسیده بودیم یعنی فرودازکل دو وصعودبه بلندترین نقطه آن خطالرأس ،کل سه ،باتوجه به زحمات همنورد ان کرمانشاهی درعلامت گذاری مسیر ونیز درایت وآگاهی همنورد ان همراه این مسیر سراسر چالش وپرهیجان را نیز درپیش گرفته وپس از فرود ازکل دو مسیر سمت چپ بسوی قله سوم رادرپیش گرفته وباهمکاری اعضا خصوصا عقبدارتیم چالشهاراپشن سرگذاشته وساعت شانزده وبیست دقیقه اولین نفرات به کنارتابلوی کل سه رسیدند وپس ازآن بقیه اعضا نیز به قله رسیدند ،رفع خستگی وثبت عکس یادگاری ونظاره اطراف تا ساعت هفده وآغاز فرود بسوی دامنه ودشت بیستون.آنچه که دراین برنامه حائزاهمیت است بخش فرودآخرمیباشد که باتوجه به سنگینی برنامه وطولانی بودن مسیرفرود ووجود درههاوپرتگاههای فراوان درمسیر و همچنین تاریک شدن هوا توجه ودقت زیادی رامیطلبد .دوستان ما برای هرچه بیشتر امن نمودن مسیر علاوه بردانش خود راهنمایی‌های لازم رااز یکی از دوستان کرمانشاهی به نام کاک شاهین دریافت نموده وبسمت شرق ودیواره مشهوربیستون فرودآمدیم که در چند معبر مجددا نیازمند به استفادازتکنیکهای سنگنوردی دست به سنگ شدیم که باتوجه به تاریکی هوا کارکمی مشکلترمینمود ،به هرجهت پس ازعبوراز زیرقله میلکان روسی در دامنه این قله ازسمت چپ ادامه داده تابه پاکوب نامشخصی رسیدیم درادامه مسیر قبل از رسیدن به چالابها نوردوهدلایت ازدوردیده شد وبعد از اندکی مشخص گردید که کاک شاهین به همراه همسرشان جهت اطمینان از اینکه مسیر درست را آمده باشیم به استقبال ما آمده بودند پس از سلام احوالپرسی گرم وابراز خوشحالی ازدیدارمان با شیرینی ونان خرمای مشهور کرمانشاه ازماپذیرای نمودند.لازم به ذکر است که چنین حرکتهایی درکمتر ورزش وتیمهای دیده میشود ،سپاسگزارمحبت ولطف بی کران کاک شاهین وهمسرمحترمشان هستیم ،ازاین قسمت به بعد این دوعزیز جلوداری تیم رابه عهده گرفته وپس از عبوراز چندین مرحله پستی و بلندی ساعت بیست و دو و سی دقیقه به محلی در دامنه دیواره موسوم به بیستونزا رسیدیم که مینی بوس هم در آنجا منتظرمابود ،دراینجا نیز دوباره توسط خانواده کاک شاهین موردپذیرای با چای وشرینی کرمانشاهی قرارگرفتیم ،بعدازرفع خستگی وصرف چای وشرینی در ساعت بیست و سه وسی دقیقه ازدوستان خوب کرمانشاهی خداحافظی نموده به سمت سنندج حرکت نموده ساعت دو بامداد شنبه به سنندج رسیدیم .
سرپرست وهماهنگ کننده: آقای فریدون میرانی
جلوداروراهنما :آقای پرویزصالحی
عقبدار:آقای منصور صلواتی
عکاسی وگزارش: حامدمحمدی صعود به قله کل 3

یک نظر

  1. احمد محمد رضایی پاسخ

    صعود به قله سه کل سخت و مشکل هست لطفا جزئیات بیشتری برای این ضعود اعلام بفرمایید
    با تشکر
    رضایی از کنگاور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *