تاریخ امروز:۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیمایش روستای دگاگا تا روستای روار در اورامان

ساعت چهاروده دقیقه بامداد جمعه سی نفرازهمنوردان و دوستان باشگاه آرش سنندج بوسیله دودستگاه مینی بوس ازمیدان اقبال بسوی مریوان عزیمت نموده وبعداز روستای نگل ازطریق جاده سمت چپ وارد حدود روستای لنگریز شده وار طریق پل موسوم به همین نام از رودخانه گذشته بسوی روستای ماضی بن رفتیم ،هوا ابری وفضا مه آلودبود روستا هنوز درسکوت صبحگاهی بسرمیبرد ،باگذشتن از ماضی بن به جاده مریوان به کامیاران واردشده وساعت شش وسی دقیقه به سردشت رسیدیم پس از پیاده شدن وجمع وجوری کوله ها ساعت یکربع به هفت بامداد ازطریق جاده ییلاق هیشور ادامه مسیر داده وپس ازطی مسافتی کوتاه ازسمت راست از جاده خارج شدیم در اینجا نیز جهت دسترسی به ییلاق ژونی مسیری ابتدایی احداث شده که به علت بارندگی روز گذشته قابل استفاده نبود وازحاشیه راه حرکت میکردیم .
به دره ییلاق ژونی رسیدیم که کوسالان وهیشور راازهم جدامیکند ،هوای مه آلود وآسمان نیمه ابری وطبیعت پیش رو مناظر بسیار زیبا وافسانه ای را به نمایش میگذاشتندکه بیننده را به وجد می آورد،همراه با همنوردان وغرق درتماشای مناظر بهشتی به سمت پایین حرکت مینمودیم ،ساعت هشت وپنجاه دقیقه به محوطه سنگچین‌ها وچشمه ژونی رسیدیم ،محوطه ای باپوشش موزاییک ودوره چین شده باسنگ که فضایی مناسب برای استراحت وصرف صبحانه بود.حدود یکساعت را صرف صبحانه ودمکردن چایی نمودیم وبعدازآن مسیرمان را ازمیان محوطه سنگچین‌ها ودرختان بلوط ومازو و ون به سمت تنگه دال ادامه دادیم با رسیدن به ابتدای تنگه ورؤیت دیواره‌های عظیم اطراف بهت و حیرت همراهانمانرافراگرفت ،فضای موجود شور همنورد ان را برای سرودن ترانه های محلی وفارسی زیادمیکرد وصدای دلنشین آنها همه مارابه فیض رساندپس از عکاسی و توقفی کوتاه ازتنگه خارج وواردمسیر تراورس منتهی به شیب تند گردنه ماران شدیم که حدودپانصدمتر طول دارد،قدم به قدم این پیمایش دارای مناظر ویژه خود می‌باشد که رهگذررابه نظاره فرامیخواند حدودساعت دوازده ظهر به گردنه ماران رسیدیم که با آغاز فرود از آنجا مناظر زیبای کوهستان عظیم شاهو وروستاهای زوم وروار وباغات انارو دریاچه سد داریان خودنمایی میکردند ،آسمان نیمه ابری و تلألؤخورشید بیش از بیش به زیبایی مناظر پیش رو می افزود غرق درتماشا وهمصحبت با همنورد ان فرودآمده وبسوی محلی که مینی بوس ها منتظرمان بودندرفتیم ،درآنجا بساط تهیه وصرف ناهار راپهن نمودیم که دراین میان دوستی از اهالی روار به نام کاک غلام چندظرف بزرگ پرازآب آشامیدنی برایمان آورد بعداز صرف ناهار دو نفرازهمنوردان بهمراه کاک غلام به باغ انار او رفتند وبرای دوستان همراه انار خریدندودرآخر باتشکرازایشان ساعت سه چهل وپنج دقیقه به سمت سنندج حرکت کردیم وبعداز سه ساعت وربع به سنندج رسیدیم . نکته حائز توجه دراین برنامه حضور سه نسل ازهمنوردان باشگاه درکنار هم بود که به سفر شوروحال خاصی داده بود .باتشکرازتمام دوستانی که در اجرای این برنامه زیبا و بیاد ماندنی مارا یاری و همراهی نمودند.
عکاس و گزارشگر برنامه:حامدمحمدی
سرپرست برنامه :خانم رؤیاجوانمرد
جلودار :آقای حسن مولودی

عقبدار:آقای حیدرامجدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *