• صعودزمستانی مسیر شمالی دماوند توسط آقای داریوش داوودی و سامان پیرزاده در بهمن 96

  صعودزمستانی مسیر شمالی دماوند توسط آقای داریوش داوودی و سامان پیرزاده در بهمن 96

 • برنامه پایان سال 1396 گرامیداشت زنده یاد محمد نصیری

  برنامه پایان سال 1396 گرامیداشت زنده یاد محمد نصیری

 • صعود به قله آولان به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت زنده یاد ابراهیم نصیری و مهوش قادری دوست

  صعود به قله آولان به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت زنده یاد ابراهیم نصیری و مهوش قادری دوست

 • صعود به قله کره میانه به یاد زنده یاد حمدالله محمدی

  صعود به قله کره میانه به یاد زنده یاد حمدالله محمدی

ّبرنامه آبیدر بزرگ به ماماتکه و بلعکس

این برنامه در تاریخ 94/10/4 اجرا گردید. برای مشاهده عکس های آن گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید

ادامه مطلب: ّبرنامه آبیدر بزرگ به ماماتکه و بلعکس

صعود به قله الوند

این برنامه به سرپرستی خانم سنور تباک در تاریخ 94/9/20 اجرا گردید. برای مشاهده عکس ها گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید

ادامه مطلب: صعود به قله الوند

صعود مشترک گروه های کوهنوردی آرش و دنا و شفق به قله خاتون شیشه ری

این برنامه به صورت مشترک بین گروه کوهنوردی و غارشناسی آرش سنندج و گروه های کوهنوردی شفق و دنای سنندج اجرا گردید. برای مشاهده عکس های برنامه گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید.

ادامه مطلب: صعود مشترک گروه های کوهنوردی آرش و دنا و شفق به قله خاتون شیشه ری

گزارش برنامه صعود به قله تفتان

این برنامه در تاریخ 19 و 20 آذر 1394 توسط همنوردان گروه آقایان اسکندر مرادی و حمید کبودوند اجرا گردید. برای مشاهده گزارش برنامه و عکس های برنامه گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید.

ادامه مطلب: گزارش برنامه صعود به قله تفتان

صعود مشترك تیم كوهنوردی شهرداری و غار شناسی آرش سنندج به قله توچال

این برنامه در تاریخ 94/9/20 به همراه تیم کوهنوردی شهرداری سنندج اجرا گردید. برای مشاهده عکس ها و گزارش برنامه گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید.

ادامه مطلب: صعود مشترك تیم كوهنوردی شهرداری و غار شناسی آرش سنندج به قله توچال

صعود به قله چیاقراول

این برنامه به سرپرستی آقای صباح جعفری در تاریخ 94/9/13 اجرا گردید. برای مشاهده عکس های برنامه گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید

ادامه مطلب: صعود به قله چیاقراول

سمینار علمی غارشناسی در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج پایان یافت

این سمینار در تاریخ 94/9/15 برگزار شد. برای مشاهده گزارش و عکس ها گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید.

ادامه مطلب: سمینار علمی غارشناسی در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج پایان یافت

برگزاری سمینار در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

برای مشاهده این خبر گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید.

ادامه مطلب: برگزاری سمینار در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

برنامه شب مانی آبیدر بزرگ

این برنامه به سرپرستی خانم بهار توکلی در تاریخ 94/9/6 اجرا گردید. برای مشاهده عکس های برنامه گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید.

ادامه مطلب: برنامه شب مانی آبیدر بزرگ

صعود به قله بدر

این برنامه به سرپرستی آقای سامان پیرزاده به مناسب 23 آبان روز جهانی دیابت اجرا گردید. برای مشاهده گزارش برنامه و عکس های آن گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید.

ادامه مطلب: صعود به قله بدر

برنامه بذرپاشی آبیدر بزرگ

برنامه بذرپاشی به همت همنوردان در تاریخ 94/8/29 برگزار گردید. برای مشاهده عکس های برنامه گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید

ادامه مطلب: برنامه بذرپاشی آبیدر بزرگ

شما اینجا هستید: خانه