• صعود به آبیدر به یاد زنده یاد ابراهیم نصیری

  صعود به آبیدر به یاد زنده یاد ابراهیم نصیری

 • برنامه پایان سال 1396 گرامیداشت زنده یاد محمد نصیری

  برنامه پایان سال 1396 گرامیداشت زنده یاد محمد نصیری

 • صعود به قله آولان به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت زنده یاد ابراهیم نصیری و مهوش قادری دوست

  صعود به قله آولان به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت زنده یاد ابراهیم نصیری و مهوش قادری دوست

 • صعود به قله کره میانه به یاد زنده یاد حمدالله محمدی

  صعود به قله کره میانه به یاد زنده یاد حمدالله محمدی

برنامه صعود به آبیدر بزرگ

این برنامه به سرپرستی آقای همایون رنجکش در تاریخ 94/12/7 اجرا گردید. برای مشاهده عکس های این برنامه گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید

ادامه مطلب: برنامه صعود به آبیدر بزرگ

صعود مشترک به قله اشترانکوه (سنبران) به همراه هیئت کوهنوردی شهرستان سنندج

این برنامه صعود مشترک با حضور گروه های کوهنوردی و غارشناسی آرش سنندج ، آبفا ، ژیار بازرگانی و دنا و با سرپرستی آقای ناصر محمدی در تاریخ 94/11/30 اجرا گردید. برای مشاهده عکس های برنامه گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید

ادامه مطلب: صعود مشترک به قله اشترانکوه (سنبران) به همراه هیئت کوهنوردی شهرستان سنندج

صعود مشترک به قله چهل چشمه به همراه هیئت کوهنوردی شهرستان سنندج

این برنامه در تاریخ 94/11/15 به سرپرستی هیئت کوهنوردی شهرستان سنندج اجرا گردید. برای مشاهده عکس ها گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید

ادامه مطلب: صعود مشترک به قله چهل چشمه به همراه هیئت کوهنوردی شهرستان سنندج

صعود به قله کانی کیسلان

این برنامه به سرپرستی آقای ماشالله نصرتی در تاریخ 94/11/23 اجرا گردید. برای مشاهده عکس های برنامه گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید

ادامه مطلب: صعود به قله کانی کیسلان

برنامه صعود به قله قه له برد

این برنامه به سرپرستی آقای حمید کبودوند در تاریخ 94/11/9 اجرا گردید. برای مشاهده عکس های برنامه گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید

ادامه مطلب: برنامه صعود به قله قه له برد

برنامه صعود به قله آوالان همراه با شب مانی

این برنامه به سرپرستی آقای نبی احمد پناه در تاریخ 94/11/2 اجرا گردید . برای مشاهده عکس های برنامه گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید

ادامه مطلب: برنامه صعود به قله آوالان همراه با شب مانی

برنامه صعود به قله یوسف سیاه

این برنامه به سرپرستی آقای حیدر امجدی در تاریخ 94/10/18 اجرا گردید. برای مشاهده عکس های برنامه گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید

ادامه مطلب: برنامه صعود به قله یوسف سیاه

صعود به آبیدر بزرگ به همراه گروه های کوهنوردی شفق و دنا به مناسبت سالگرد زنده یاد حمدالله محمدی

این برنامه به طور مشترک همراه با گروه ها کوهنوردی شفق و دنا با سرپرستی آقای فریدون میرانی در تاریخ 94/10/11 اجرا گردید. برای مشاهده عکس های برنامه گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید

ادامه مطلب: صعود به آبیدر بزرگ به همراه گروه های کوهنوردی شفق و دنا به مناسبت سالگرد زنده یاد حمدالله محمدی

صعود به کوهسالان و شب مانی در قله

این برنامه به سرپرستی آقای دکتر اسکندر مرادی در تاریخ 95/10/4 برگزار شد . برای مشاهده عکس های برنامه گزینه اداه مطلب را انتخاب کنید

ادامه مطلب: صعود به کوهسالان و شب مانی در قله

ّبرنامه آبیدر بزرگ به ماماتکه و بلعکس

این برنامه در تاریخ 94/10/4 اجرا گردید. برای مشاهده عکس های آن گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید

ادامه مطلب: ّبرنامه آبیدر بزرگ به ماماتکه و بلعکس

صعود به قله الوند

این برنامه به سرپرستی خانم سنور تباک در تاریخ 94/9/20 اجرا گردید. برای مشاهده عکس ها گزینه ادامه مطلب را انتخاب کنید

ادامه مطلب: صعود به قله الوند

شما اینجا هستید: خانه