• صعود به آبیدر به یاد زنده یاد ابراهیم نصیری

  صعود به آبیدر به یاد زنده یاد ابراهیم نصیری

 • برنامه پایان سال 1396 گرامیداشت زنده یاد محمد نصیری

  برنامه پایان سال 1396 گرامیداشت زنده یاد محمد نصیری

 • صعود به قله آولان به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت زنده یاد ابراهیم نصیری و مهوش قادری دوست

  صعود به قله آولان به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت زنده یاد ابراهیم نصیری و مهوش قادری دوست

 • صعود به قله کره میانه به یاد زنده یاد حمدالله محمدی

  صعود به قله کره میانه به یاد زنده یاد حمدالله محمدی

صعود به قله عوداڵان در اورامان

بەاستحضارميرسد.۲۲ نفر ازنفرات باشگاە و مهمانان برنامە درساعت٤/۱۵ دقیقەبامداد با مینی بوس بە رانندگی کاک علی از مبدا میدان ازادی سنندج شروع شد پس از ۳ ساعت وپانزدە دقیقە بە روستای محل شروع کوهپیمائی بندوڵ رسیدیم.

پس از گرفتن چند عکس یادگاری و امادە شدن تیم ساعت ۸ حرکت بەسوی قلە با جلوداری اقای نصرتي و عقبداری اقای احمدپناە و سرپرستی و میانداری اینجانب حامدمحمدی اغاز گردید.

از ابتدای مسیر ، این مسیر با شیب سنگین و تندی همراه بود اما مناظر زیبا و چشم نواز از سختی آن میکاست.

هوا خنک و آفتابی بود.

در ساعت ۹/٤۵دقیقە در محل کانی میکوڵ توقف نمودیم و بعداز نیم ساعت اهنگ حرکت از سرگرفتە شد.

از آن نقطه بە بعد کوە پوشیدە ازبرف بود و صعود شکل زمستانی بە خودگرفت.

با همیاری همنوردان ومشارکت در مسیریابی و برفکوبی ساعت ۱۳بە قلە هدف رسیدیم  و پس ازگرفتن عکس های متنوع یادگاری درقلە و اندکی پیمایش درخطر راس درمحل مناسبی برای  صرف ناهار توقف نمودیم درساعت ۱۵به مسیر امدە و راه را به سوی روستای بندوڵ فرودامدیم.

ساعت ٦/۵ بە روستا رسیدیم و پس از مدتی استراحت کوتاه در ساعت ۷ سوار مینی بوس شدیم و به سوی سنندج حرکت نمودیم،

در ساعت ساعت ۱٠/۵ شب در کمال صحت و سلامتی همه اعضا به سنندج رسیدیم.

نکته ویژه در خصوص این برنامه که قابل ذکر است ، بەعلت ویژگی های خاص این مسیر، تکرار برنامە توصيه می شود.

با تشکر حامد محمدی

 

عکس های برنامه 

 

 

آمار سایت

امروز15
دیروز18
این هفته60
این ماه439
مجموع49187

آی پی بازدیدکنندگان : 3.238.36.32
توسعه یافته توسط وب سایت جومینا
شما اینجا هستید: خانه صعود به قله عوداڵان در اورامان