• صعود به آبیدر به یاد زنده یاد ابراهیم نصیری

  صعود به آبیدر به یاد زنده یاد ابراهیم نصیری

 • برنامه پایان سال 1396 گرامیداشت زنده یاد محمد نصیری

  برنامه پایان سال 1396 گرامیداشت زنده یاد محمد نصیری

 • صعود به قله آولان به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت زنده یاد ابراهیم نصیری و مهوش قادری دوست

  صعود به قله آولان به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت زنده یاد ابراهیم نصیری و مهوش قادری دوست

 • صعود به قله کره میانه به یاد زنده یاد حمدالله محمدی

  صعود به قله کره میانه به یاد زنده یاد حمدالله محمدی

صعود به قله یخچال همدان

تعداد : 11 نفر 

ساعت حرکت از سنندج : 4 صبح

 ساعت حرکت از دره مرادبیک : 9.15 

صعود به قله  14:30 

برگشت از قله : 15

 استراحت و صرف نهار در پناهگاه :  15:30

  حرکت از پناهگاه  : 16:15

ساعت سوار شدن به مینی بوس :  19 

پایان برنامه ساعت 23

 

   افراد شرکت کننده :   ستار شکوفا ، محمود معاذی ، سیامک چایچی ، داریوش داودی ، حامد محمدی ، ریزان محمدی ، نیما کریمی ، افشین زکی ، فرزاد احمد پناه ، محسن بابابیگی و آرمین اربابی

 

عکس های برنامه 

 

شما اینجا هستید: خانه صعود به قله یخچال همدان